LOTHLE loob ja jagab kasutusmetoodikaga varustatud lihtsaid abivahendeid,

mis sobivad ühe- kuni kolmeaastaste laste arengu toetamiseks ning

lapse ja lapsevanema vahelise suhte tugevdamiseks.

 

Esimese versiooni pildikomplektist "Emmy",

mis on mõeldud ühe- kuni kaheaastase (tütar)lapse hääldusoskuse arendamiseks

saab alla laadida või välja printida nupu 1-2 alt.